Τα όνειρα μας δείχνουν τους φόβους μας και πώς να τους αντιμετωπίσουμε. Μαθαίνουμε να επεξεργαζόμαστε τους εφιάλτες μας και να αποκωδικοποιούμε τις αντίπαλες δυνάμεις που εμφανίζονται σ’ αυτούς και μας καταδιώκουν ή μας παραλύουν. Συνήθως αυτές οι δυνάμεις είναι δικές μας εσωτερικές πλευρές που κατοικούν στο πιο σκοτεινό μέρος της ψυχής μας (σκιά).

Επίσης τα όνειρα αποκαλύπτουν την συμβολική φύση των εμπειριών μας και μας βοηθούν να δούμε νέες δυνατότητες που μπορούμε να αξιοποιήσουμε στη ζωή και τους εαυτούς μας.

Μαθαίνουμε να αναγνωρίζουμε τις προβολές μας, δηλαδή παύουμε να βλέπουμε σαν εξωτερικό αυτό που είναι μέσα μας. Οι προβολές αυτές πάντα συντηρούν την έριδα στις σχέσεις και τους πολέμους στην ανθρωπότητα.

Όνειρα και εφιάλτες
Όνειρα και εφιάλτες

Η ανάλυση των ονείρων είναι κατά βάσιν μία πραγμάτωση της δυναμικής των και με κανέναν τρόπο δεν ταυτίζεται με «ερμηνεία». Πραγμάτωση του ονείρου σημαίνει μεταβολή της εικόνας σε λειτουργία και όχι σε έννοια. Τα ονειρικά σύμβολα είναι συνθέσεις εικόνων και δεν μπορούν να αντιστοιχηθούν αμφιμονοσήμαντα με έννοιες. Έτσι δεν έχει νόημα να προσπαθούμε να εξηγήσουμε τι σημαίνει ένα σύμβολο. Αυτό που μας ωφελεί είναι να διερευνήσουμε την αξία των νέων δυνατοτήτων δράσης, πεποίθησης, στάσεων ζωής, αξιών που αναδύονται από τα όνειρα.

Τα όνειρα είναι ερωτήσεις που ζητούν απαντήσεις και όχι απαντήσεις που μας δίνουν βεβαιότητα!