Η συστημική συμβουλευτική γονέων σήμερα αναγνωρίζεται ως σημαντικός τομέας υποστήριξης της οικογένειας.

Επιβάλλεται στην περίπτωση που ένα παιδί πάσχει από κάποια ασθένεια και λαμβάνει θεραπεία. Παιδιά παραδείγματος χάριν με αυτισμό εκτός από την παρέμβαση του ειδικού χρειάζονται και την κατάλληλη στήριξη των γονέων. Συχνά, όμως, οι γονείς είναι αβοήθητοι απέναντι σ’ αυτές τις καταστάσεις και αντιδρούν ενστικτωδώς, κουβαλώντας ποικίλα συναισθήματα, όπως φόβο, ενοχές, ντροπή, θυμό. Σ’ αυτήν την περίπτωση οι γονείς εκπαιδεύονται ώστε να εξοικειωθούν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νόσου, να διαχειριστούν τα συναισθήματα τους, αλλά και ως προς το πώς με την συμπεριφορά τους θα συνδράμουν το παιδί τους να αντιμετωπίσει αυτό που του συμβαίνει.

Ωστόσο η συμβουλευτική γονέων αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη και για την ανατροφή υγιών παιδιών.

Συστημική Θεραπεία - Θέματα παιδιών και εφήβων – συμβουλευτική γονέων
Συστημική Θεραπεία - Θέματα παιδιών και εφήβων – συμβουλευτική γονέων

Είναι γνωστό πως τα παιδιά προχωρώντας μέσα από όλα τα στάδια της εξέλιξης τους – και όχι μόνο κατά την εφηβεία – έρχονται αντιμέτωπα με κρίσεις, δηλαδή προκλήσεις να επιστρατεύσουν το δυναμικό τους. Οι κρίσεις σε μεγάλο βαθμό αποτελούν πρόκληση και για τους ίδιους τους γονείς. Η επιτυχής έκβαση αυτής της διαδικασίας ωριμάζει και δυναμώνει τα παιδιά και τα προετοιμάζει για το επόμενο στάδιο, ενώ τυχόν ανεπίλυτες καταστάσεις μπορεί να οδηγήσουν κάποια στιγμή σε παλινδρόμηση, δηλαδή συμπεριφορά αναντίστοιχη της ηλικίας.

Στη συστημική συμβουλευτική οι γονείς μαθαίνουν να συντροφεύουν και να καθοδηγούν τα παιδιά τους, όχι με γνώμονα το πώς ανατράφηκαν αυτοί αλλά σύμφωνα με αυτό που είναι πραγματικά επωφελές για τα παιδιά. Εκπαιδεύονται να σέβονται και να επιτρέπουν τα συναισθήματα των παιδιών, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση τους, να τα προστατεύουν θέτοντας τα κατάλληλα όρια, να τους επιτρέπουν να εξερευνούν το περιβάλλον τους με ελευθερία, να τα βοηθούν ώστε να γνωρίζουν το σώμα και την σεξουαλικότητα τους και τέλος να χτίζουν την ταυτότητά τους ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι αμφισβητούν πρόσκαιρα τις αξίες που οι γονείς τους εμφυσούν.