Στο γραφείο μου κατά καιρούς προσφέρω σύντομης διάρκειας και μικρού κόστους σεμινάρια σχετικά με θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο που είναι ευαισθητοποιημένος σε θέματα ψυχικής υγείας και αυτογνωσίας γενικότερα.

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται με τη συνεργασία εξειδικευμένων συναδέλφων συνήθως τα Σαββατοκύριακα. Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων απαιτείται η έγκαιρη εγγραφή. Στο τέλος του σεμιναρίου χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι εκάστοτε θεματικές ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα καθώς και σε στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο

Εκπαιδευτικά σεμινάρια