Μια επίσης πολύ αποτελεσματική μορφή θεραπείας είναι η ομαδική θεραπεία.

Σ’ αυτήν ο θεραπευόμενος δεν παίρνει βοήθεια μόνο από τους δύο θεραπευτές αλλά και από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, που λειτουργούν ως καθρέφτης για να αναγνωρίσει ο θεραπευόμενος τις σκέψεις και τα συναισθήματα του. Συχνά τα σχόλια των μελών της ομάδας είναι πιο βοηθητικά, καθώς εκφέρονται με αμεσότητα και ειλικρίνεια.

Η ομαδική θεραπεία είναι ίσως η συνηθέστερη μορφή θεραπείας, όταν το επιδιωκόμενο είναι να εργαστεί ο θεραπευόμενος με άτομα που αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα (πχ κακοποίηση γυναικών, απεξάρτηση κλπ).

Ομαδική θεραπεία

Όμως ενδείκνυται ιδιαίτερα και στην περίπτωση μη ομοειδών ζητημάτων, καθώς προσφέρει στον θεραπευόμενο την ευκαιρία να παρατηρήσει την συμπεριφορά του σε μια ομάδα, να αναγνωρίσει δηλαδή πώς σχετίζεται με άλλα άτομα στις κοινωνικές του συναναστροφές. Κάθε άνθρωπος λειτουργεί στην ομάδα διαδραματίζοντας έναν ρόλο σύμφωνα με την ιδιοσυγκρασία του, ρόλος που άλλες φορές λειτουργεί υπέρ του και άλλοτε εναντίον του. (Ορισμένοι αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σαν ηγέτες, άλλοι αποσύρονται, πολλοί είναι φροντιστικοί, άλλοι γίνονται εκνευριστικοί κλπ). Ο θεραπευόμενος έχει την ευκαιρία να επανεξετάσει αυτούς τους τρόπους του σχετίζεσθαι.

Η είσοδος ενός ανθρώπου σε μια ομάδα που λειτουργεί ήδη απαιτεί μια προετοιμασία, αφού κάθε ομάδα χαρακτηρίζεται από μια δυναμική. Το ζητούμενο είναι κάθε μέλος να λάβει τα μέγιστα οφέλη από την ομαδική διεργασία, χωρίς να διαταραχθεί η ισορροπία και η συνοχή της ομάδας, αφού έχει αποδειχθεί ότι η συνοχή της ομάδας είναι για την ομαδική θεραπεία ό,τι και η θεραπευτική σχέση για την ατομική θεραπεία (Γιάλομ). Η προετοιμασία είναι μια σειρά ατομικών συνεδριών, η διάρκεια των οποίων εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του κάθε ανθρώπου.