Η συμβουλευτική είναι μια κατάλληλη μορφή παρέμβασης όταν ο θεραπευόμενος επιζητεί να ανακουφιστεί άμεσα από ένα ορισμένο σύμπτωμα, χωρίς να σκύψει σε βάθος σε τυχόν ουσιαστικότερα ζητήματα που τον απασχολούν. Ενδείκνυται σε πιο ήπιες μορφές ψυχολογικών προβλημάτων.

Σοβαρές μορφές δυσλειτουργίας καθώς και μια πιο ενδελεχής εξέταση των ζητημάτων απαιτούν ψυχοθεραπευτική παρέμβαση (κατά περίπτωση σε συνδυασμό με φαρμακευτική αγωγή), η οποία συνήθως είναι μακρύτερη σε διάρκεια.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υπονοηθεί ότι συμβουλευτική είναι η παροχή συμβουλών από μέρους του θεραπευτή, που ο θεραπευόμενος καλείται να ακολουθήσει. Σε όλες τις μορφές ψυχολογικής υποστήριξης ο ίδιος ο θεραπευόμενος είναι υπεύθυνος να αποφασίσει τι είναι καλύτερο για εκείνον.

Συμβουλευτική

Όπως και στην κυρίως θεραπεία ο ρόλος του θεραπευτή είναι να ακροαστεί ενεργητικά τον θεραπευόμενο, να τον βοηθήσει να βρεί ποιο νόημα έχει για εκείνον η εγκατάλειψη ή η τυχόν παραμονή του στο σύμπτωμα, πάντοτε σεβόμενος τους ιδιαίτερους ρυθμούς και τις τρέχουσες δυνατότητες του θεραπευόμενου. Η ψυχολογική υποστήριξη, είτε είναι κλασσική θεραπεία είτε είναι συμβουλευτική, στοχεύει στο να ανοίγονται οι ορίζοντες του θεραπευόμενου καθώς ανοίγεται η συζήτηση και σε καμία περίπτωση να μην κλείνει ο διάλογος, όταν προσφέρονται έτοιμες λύσεις.

Και στη συμβουλευτική ο θεραπευτής κινούμενος από μια καλώς εννοούμενη  περιέργεια (που υποδηλώνει ότι ο θεραπευόμενος είναι ο αυτός που γνωρίζει τι είναι καλό για εκείνον) καλλιεργεί μια γόνιμη θεραπευτική σχέση που παρακινεί τον θεραπευόμενο να εμπιστευθεί και να ξεπεράσει τις αντιστάσεις του.

Η συμβουλευτική είναι μια παρέμβαση βραχύτερης διάρκειας απ’ ό,τι η ψυχοθεραπεία.